Category: şehit

Sıvasız evlerde değişir, Türkiye ve kader.

Sıvasız evlerde değişir, Türkiye ve kader.

Atası Anadolu olanın, evladı devlet olur. Ce…

Atası Anadolu olanın, evladı devlet olur. 

Cennet Mekân;
Muhammed Fatih Safitürk

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

İyi ki vardınız..

İyi ki vardınız..

Attan İnmeyesüz!!

Attan İnmeyesüz!!

I. Murad Hüdavendigar, “Allah’ım ordumu muzaffer ve beni de şehit eyle” diye duâ etmiş ve harbe öyle çıkmıştı. Duâsı kabul edildi: Ordu muzaffer, o da şehit oldu. Bağrından yediği hançerle upuzun yatarken de, etrafındakileri son bir kere daha ikaz etti ve hayata gözlerini yumdu. Son cümlesi “Attan inmeyesüz!” olmuştu.. 

Photo

Photo

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, Ey …

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. 
Hakk’ın bu velî kulları taş türbeye girmez; 
Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler.

Mehmet Akif Ersoy