Category: ottoman

Tarihini dosdoğru okuyamayan Türk genci gerçek atası Fatih’in hocasıyla camide bile karşılaşsa ayağa kalktığını nereden bilsin? Büyük mutasavvıf Molla Cami, atına binerken, alim hükümdar Hüseyin Baykara’nın atının yularını ve onun şair veziri Ali Şir Nevai’nin de üzengisini tuttuklarını bilmeyen Türk genci insandaki büyüklere hürmetin değerini nereden öğrensin? 

Kültür ve Medeniyet-Nurettin TOPÇU

(Resim: Sultân İkinci Murat Hân. Murâdiye Külliyesi Bahçesi ve Bursa uleması. Rahmeten vâsia)

Ortaköy Camii

Edirne

Bezmi Âlem Valide Sultan Camii

Yıldız Hamidiye Cami

Eminönü Yeni Camii

Photo

Unutulmuş bir güzellik daha: Çiçek Takvimi.
Ressam H. Hüsnü Tengüz’ün imzasını taşıyan ‘Çoban Barometresi’ bir zamanlar Kâzım Karabekir Paşa’yı ve ailesini günün neminden haberdar etmiş.
Bugün müze olan yazlık köşkünde göstergesi kayıp bir şekilde sergileniyor. (Erenköy)

*Osmanlı Türkçesiyle karşılıklı  yazılan hava durumları ise şöyle: 
Bârân (yağmur) – Kar 
Âlâ – Bârid (soğuk) 
Bîkarâr (kararsız) – mütebeddil (değişen) 
Şitâ-yı latîf – sayf-ı latîf 
Bora – Riyah (rüzgar) 
Mûtedil (orta) – Lodos

Yıldız Hamidiye Camii / Beşiktaş, İstanbul

Valide-i Cedid Camii, Üsküdar