Category: osmanlı

Photo

Photo

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii

Eski insanlar birer ilaçtı. Günümüz insanları …

Eski insanlar birer ilaçtı. Günümüz insanları ise devasız birer dert!

Süfyân-ı Sevrî

Akıl hastaları Avrupa’da içine şeytan girmiş d…

Akıl hastaları Avrupa’da içine şeytan girmiş diye yakılırken, Osmanlı’da hastanelerde tedavi ediliyordu.

1683 senesine ait haritada işaretli noktalar…

1683 senesine ait haritada işaretli noktalar, Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudilerin ikamet ettiği bölgeleri gösterir. Yahudi tarihçi Salo Wittmayer Baron, Osmanlı’daki Yahudileri şöyle tarif eder (XVI. Asır):
“Sefarad ve Romalı Yahudi topluluklar Osmanlı yönetimi ve hukuk sistemi altında yaşıyorlardı. Yahudilerde artan bir Türk vatanseverliği anlayışı vardı.”

Kimsenin nimetine haset etme!

Kimsenin nimetine haset etme!

Hanedan ve saltanat düşmanları bu sahneleri …

Hanedan ve saltanat düşmanları bu sahneleri televizyonda hayranlıkla izliyor!

Osmanlıyı anlat diyen olursa; Koca bir çınardı…

Osmanlıyı anlat diyen olursa; Koca bir çınardı, ihanet yağmur oldu yağdı, düşman rüzgar oldu esti, koca çınar yine de baş eğmedi deyin.

Abdülhamid Han’a korkak, saraydan burnunu çıka…

Abdülhamid Han’a korkak, saraydan burnunu çıkarmadı diyenler, suikasta uğrama tehlikesine rağmen halkla kaynaştığı ve 1600 defa katıldığı cuma selamlığını görmek istemezler.

Ottoman flintlock pistolsOsmanlı piştovları, 1…

Ottoman flintlock pistols
Osmanlı piştovları, 1815.