Category: kanuni

Farsça içerikli aşağıdaki levhada diyor ki:

“Ayıpsız yâr arama ki yârsız kalmayasın.”

Şair Kanuni de şöyle diyordu:

“Yârsız kalur cihânda ayıpsız yâr isteyen.”

Kendisine “Kanûnî” denmesi yeni kanunlar icat etmesinden dolayı değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir
şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanûnî’nin adalet anlayışının izlerine
tarihî olayların yanında, Muhibbî mahlasıyla yazdığı bizzat şahsına ait
gazellerinde vardır. Kanûnî’nin (Muhibbi) adalete adaletle karşılık veren bir sultan olması
ve gaflete düşmemesi yönünde kendisine bile telkinde bulunduğu gazeli;

Giçdi yıllar âh dilber gönlümi yâd eylemez
Şâh kim zâlim ola mülkini âbâd eylemez  
Zâhirâ bakar isen âleme sultânam ben
Olmazam gırra velî hâk ile yeksânam ben  
Bakarsan zâhirâ dirsin benümçün pâdişâham ben
Velî ma’nî yüzinden gör bir edna hâk-i râham ben
Gedâ kâni sürer âlem safasın
Olur şehler hemân ancak ciğer-hûn  
Olma mağrur dilâ kendüne birkaç söz ile
Niceler geldi senün gibi bu Osmân iline  
Sakın mağrûr olma görme kendün
Eğer hasmun olursa da karınca  
Muhibbî gaflet itme dâda dâd it
Oluben çünki halkun pâsbânı  

Muhibbî

bunu dedi mi bilemem, internette herkes herşeyi yazabiliyor malum. nusret iyi bir insana benziyor harbiden. ama benim böyle zengin olmuş kişiler için söylemek istediğim birşey var.

BAŞARI NEDİR BİLİYOMUSUN KARDEŞİM! Başarı onun bunun elinden tutmasıyla para yığınına sahip olmak değil, BAŞARI BU ÜLKEDE ASGARİ ÜCRETLE ÇOLUK ÇOCUĞUNA BAKAN ADAMIN YAPTIĞIDIR. yiyosa bunu başarsınlar bu zenginler. güç budur. direnmek budur. birde hayali PARA YIĞINI SAHİBİ OLMAK OLAN bir insan, ne bileyim. ben mesela kanuni yi bu konuda en zekimiz bulmuşumdur. duydunuzmu bilmem. kendisi ölünce bir kutu bırakmış ben ölünce bunu ebu suud efendiye verin diye. içinden hep ebu suud un kendiverdiği fetvalar çıkmış. kanuni zaten kendi karun kadar zengin bu bir. yetmemiş cihad etmiş islam yolunda. bu iki. yetmemiş lan demiş ne ahiretimi yakacam ebu suud yansın hak geçerse. kazanmak budur bence. üstattır. ordinaryustur. bu dünya ve milyar dolarlar bile size yar olmayacaktır. ileriyi düşünmek hayal etmekte budur. o para sizi dünyada güzel bir arabada taşır, en son güzel bir tabutta taşır. sonra düz insan ahmet mehmet efendiyle aynı topraklarda buluşursunuz. orayı hayal etmek lazım. VAZGEÇMEYİN HAYALLERİNİZDEN😎😁

glysunflower

Adalete hükmedersen her günün ibadet sayılır.

Kanuni Sultan Süleyman

Suleymaniye Mosque

Sakın ola ki
kendi kılıcımla
kale fetheyledim
demeyesüz!

Kanuni Sultan Süleyman

Ve şunu da iyi bilesin ki; “Beğlik iki kefeli bir teraziye benzer. Onun bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir”.

Kanuni olmak kolay, Sinan’ı bulmak zor, çünkü dünyayı güzelleştirmek, dünyaya hükmetmekten zor.

Kimsenin aybını görüb kılma zinhar aşikar 
Günde yüz bin aybın örterken rabbu’l âlemin

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Kanuni, Cerbe zaferinden dönen Piyale Paşa kumandasındaki donanmanın muhteşem alayını Yalı Köşkünden seyrederken, yanındaki Avusturya seferine şöyle demişti; “İnsan bütün bu muzafferiyetlerin Allah’ın inayetiyle kazanıldığını düşünmeli de asla gurura kapılmamalı.”