Category: batı

Batı sizi bir akrep gibi sokmuş. Müslüman düny…

Batı sizi bir akrep gibi sokmuş. Müslüman dünyaya müslümanın verdiği bilgilerle bakmak sizde alerji yapıyor.

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımı…

İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan daha zor.

Osmanlı Devleti’nin Gizli Gücü: “Aile” “Ne z…

Osmanlı Devleti’nin Gizli Gücü: “Aile” 

“Ne zaman ki; Osmanlı ve ailede Garbı taklitçilik başladı, toplumun da huzuru kalmadı.”

Osmanlıda, bir ailede; evin reisi sıfatıyla babanın, onun yardımcısı sıfatıyla ananın ve onların gözlerinin nuru olarak da evlatlarının vazifeleri ayrı ayrı ve en mükemmel surette belirlenmiştir. Özellikle, kadın kocasına çocuklar da, ana-babalarına karşı hürmet, itaat ve gerekli hizmetle mükelleftir. Eğer ayrı yerlerde ya da muhtelif şehirlerde yaşıyorlarsa, küçükler için “sıla”, yâni ana-babanın olduğu yere gidip onları ziyaret etmeleri ve onların gönüllerini almaları mecburiyeti vardır.

İşte bundan dolayı Osmanlı ailesi huzurluydu. Maddi sıkıntılar, geçim darlığı bu huzuru bozamıyordu. Ataerkil, geniş aile yapısı sevgi ve hürmeti artırıyordu. Ailenin en büyüğü ve akıl danışılanı olan dede ve nineler ise büyüyen erkek ve kız çocuklarını yetiştirmede aktif rol alıyordu. Böylece yıllara dayanan tecrübe ve birikim usta bir şekilde o genç dimağlara muvaffakiyet ile nakşedilmiş oluyordu.

Şu anda Batılı devletler, aile huzurunu ve birliğini sağlamak için büyük gayret sarf etmektedir. Yüzyıllar önce ortaya koymuş oldukları bu sistemin hatalı olduğunu anladıkları için geriye dönmeyi istemektedir. Fakat bizim içimizdeki bazı kendini münevver zannedenler ise Batı’nın değiştirmek istediği bu düzeni kendi milletimize dayatmaya çalışmaktadırlar.

Netice; aile o kadar mühimdir ki, devletteki huzurun kaynağı da oradan gelmektedir. Adeta Osmanlı Devleti’nin gizli bir gücü nispetindedir. Bu sebeple dış güçler, devleti yıkabilmek veya tahakkümlerinde olan devletin kontrollerinden çıkmaması için temellerden birini yani aileyi yıkma peşine düşmüşlerdir.

Gerek Batılı devletler tarafından, gerek kendi içimizde vicdanını satmış ve birilerinin oyuncağı olmuş şirketler tarafından yapılan bütün dizilerin tek gayesi, devletler idare eden, devleti ayakta tutan aile sistemimizi bozmak içindir.