Category: 1472

1472 tarihli Fatih Vakfiyyesi imarette her g…

1472 tarihli Fatih Vakfiyyesi imarette her gün 600 okka un harcanarak 3300 fodulanın (pidenin) yapıldığını söyler. Her fodulaya 72,8 dirhem un konmaktadır. Böylece her pide yaklaşık 100 dirhem yani 320’şer gram olacaktır.