Author: ✧..Ottoman Empire...✧

islamiyet: “Sabır ve namaz ile Allah’tan yard…

islamiyet:

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.”

Bakara Sûresi – 153 

islamiyet: Hayat iki günden ibarettir. Bir gü…

islamiyet:

Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme!

Hz. Ali ra

Photo

Photo

islamiyet: En uzağa gidebileni, dünyanın so…

islamiyet:

En uzağa gidebileni, dünyanın sonundan geri çeviriyorlar. Gerçekten bir yere varmak istiyorsan dışına doğru değil, içine doğru yürü!

Gökhan Özcan

(Eminönü Yeni Camii)

Regular

islamiyet:

“Onlar bâtılı seviyorlar, biz Hakkı seviyoruz.”

Cahit Zarifoğlu

Bana bir muadil şehir gösterin ki yalnız Fatih…

Bana bir muadil şehir gösterin ki yalnız Fatih semtinde 800 çeşmesi olsun.

Süheyl Ünver – 1948

Eminönü Yeni Camii

Eminönü Yeni Camii

islamiyet: Hiçbir beklentisi olmadan insanl…

islamiyet:

Hiçbir beklentisi olmadan insanlara yardım etmemiş; onların acılarını, ıstıraplarını, yüklerini paylaşmamış kişilerle yola çıkma! 

Farâbi

islamiyet: En büyük ve en şerefli görevimiz…

islamiyet:

En büyük ve en şerefli görevimiz, Allah’a kulluktur.

Esad Coşan

Photo

Photo