islamiyet: Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edild…

islamiyet:

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullahı (sav) şöyle buyururken işittiğini söyledi; “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” Sahâbîler; “O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz" dediler. Resûlullah; “Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder” buyurdular.

Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193