islamiyet: Abdullah Bin Mübarek,Bir yıl hacca…

islamiyet:

Abdullah Bin Mübarek,

Bir yıl hacca gidip Hacdan fariğ oldu. Uykusu geldi. Rüyasında gökten iki melek indiğini gördü. Birbirleriyle; Bu yıl hacda üçyüz bin kişi vardı. Fakat hiçbirinin haccı kabul olmadı, diye konuşuyorlardı. Abdullah uyku halinde; “Bu kadar uzak yerlerden gelen bunca kimselerin emekleri zayi mi oldu?” Dediler; “Şam içinde bir eskici vardı ona Ali bin El-Muvaffak derler, bu yıl hacca gelecekti gelemedi. Fakat mücerret niyetiyle haccı kabul olundu. Ve cümle hacıları da ona bağışladılar.“ Abdullah anlatıyor. Uyandıktan sonra; “Bu zatı gidip göreyim” dedim. Şama gelip aradım, buldum. “Adın nedir?” dedim. “Ali bin El-Muvaffak’tır” dedi. İşini sordum. “Eskiciyim” dedi. Rüyamı söyleyince, Ali bin el Muvaffak nara vurdu. Düştü. Bayıldı. Aklı başından gitti. Kendine geldiği zaman: “Bu ne haldir?” diye sordum. Dedi ki; “Ya şeyh, üç yıldır hacca niyet ederim. Paramın kifayetsizliğinden gidemedim. Bu sene 500 akçeye iblağ ettim. Hareket edeceğim sırada komşudan bir et kokusunu duyan ve hamile olan refikam çocuğu düşürmesin diye, bana biraz olsun istemem için ısrar etti. Gittim. Eti pişiren evden biraz taleb ettim. Vermediler. Esbabını izah eden zat, üç gündür çocuklarının aç olduğundan bahsile, ölmüş bir eşek etinden kestiği ve alıp getirdiği, çömlekte kaynayan etin bu olduğunu anlattı.”

“Zaruret halinde biz yiyeceğiz, fakat size haramdır nasıl vereyim ki” dedi ve ağladı.. Çıkardım 500 akçeyi sadaka verdim. Bu yıl benim haccım bu olsun dedim.

(Tezkiretül Evliya’dan)