Zâlim kişileri âdil diye methedenin, din düşma…

Zâlim kişileri âdil diye methedenin, din düşmanının ölüsüne dirisine duâ edenin imânı gider.