islamiyet: Memlük üslûbunda yaldızlanmış sı…

islamiyet:

Memlük üslûbunda yaldızlanmış sırlı vazo, 19. yüzyıl.