Regular

islamiyet:

“Hayatının hesabını laikliğe göre değil, ŞERİATE göre vereceksin.”

— Timurtaş Hoca