Atası Anadolu olanın, evladı devlet olur. Ce…

Atası Anadolu olanın, evladı devlet olur. 

Cennet Mekân;
Muhammed Fatih Safitürk