ottoman-empire: Ömründe bir kez sabah namaz…

ottoman-empire:

Ömründe bir kez sabah namazına kalkamayan Sultan III.Murad, “Uyan ey gözlerim gafletten uyan” mısralarını yazmıştır.