Kadîm gelenekten gelen büyüklerimiz; ‘Ev…

Kadîm gelenekten gelen büyüklerimiz; ‘Evladım insan kulağından zehirlenir’ derlerdi.