Medine-i Münevvere müdâfii merhum Ömer Fahre…

Medine-i Münevvere müdâfii merhum Ömer Fahreddin Paşa Medine-i Münevvere’de şehidlik ziyaretinde. 

“Fotoğrafı Medine’den Abdullah El-Anezi göndermiştir”