ottoman-empire: Üsküdar’da sahile çekmiş ma…

ottoman-empire:

Üsküdar’da sahile çekmiş mavna ve çocuklar, arkada Şemsipaşa/Kuşkonmaz Camii,  Ara Güler, 1954, İstanbul.