ottoman-empire: Keçecizade Fuad Paşa’nın de…

ottoman-empire:

Keçecizade Fuad Paşa’nın deyimi ile; (ö.1868) 

“Bursa, Osmanlı tarihinin önsözüydü.” 

Sedad Hakkı Eldem arşivinden Bursa, Muradiye.