Eid Day in Üsküdar, Istanbul / Üsküdar’da Bayr…

  • Eid Day in Üsküdar, Istanbul / Üsküdar’da Bayram Günü, 1900’ler 
  • Ottoman Eid Postcards / Osmanlı Bayram Kartları, “Iydiniz Said Olsun"