Regular

islamiyet:

“Kabirlerin yanından geçtim de, kim efendi kim köle ayıramadım..”