Bağdat medreselerinde Gazalî, İslâm idealizmin…

Bağdat medreselerinde Gazalî, İslâm idealizmini ihyâ etti; İhya-u Ulûmiddin bu idealizmin zirvesi oldu. Üniversite bu vazifeyi yapmamıştır.