Regular

ottoman-empire:

“Avrupa’nın bunca asırdır Müslümanlığın sembolü olarak gördüğü Osmanlı Türklerinin birgün bu dinden çıkmaları, târihin enterasan bir intikamı olacaktır.Yine de bu, çocuklarımızın veya torunlarımızın yaşayarak görebileceği bir intikam olacaktır.”

İngiliz Casus Wilfred Blunt (1882)