Zülfünün zencirine kul eyledin şâhım beni Kull…

Zülfünün zencirine kul eyledin şâhım beni 
Kulluğundan kılmasın âzâd Allahım beni

Fatih Sultan Mehmed (Avnî)