islamiyet: Astronomi ilmi, semavatın ve arzın…

islamiyet:

Astronomi ilmi, semavatın ve arzın halk edilişini tefekkür edenler için mutlak Sâni olan Allah’ı tanımakta ne güzel yardımcıdır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. (Marifetnâme)