islamiyet: Hayat iki günden ibarettir. Bir gü…

islamiyet:

Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme!

Hz. Ali ra