ottoman-empire: İstanbul’un fethinde Bizans’…

ottoman-empire:

İstanbul’un fethinde Bizans’ın Haliç’e çektiği zincirden bir parça. 

Harbiye Müzesi