İşlerde acele etmemek gerekir. Bir şey işit…

İşlerde acele etmemek gerekir.

Bir şey işitilir veya umulmadık bir olay ortaya çıkarsa, yalan, doğrudan ayrılarak hakikat ortaya çıkıncaya kadar bekleyip, emirleri ondan sonra vermelidir.

Acele karar verme, kudretli kişilerin değil, zayıfların işidir. 

Nizamü’l Mülk