Regular

islamiyet:

“Alçak yerin tepesi, kendini dağ sanırmış.”

Şinâsi