Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonyaya yolculuğu. T…

Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonyaya yolculuğu. 
The journey of the Ottoman Ertuğrul Frigate to Japan,1890.