Regular

islamiyet:

“Hali seni uyandırmayan ve sözü seni Allah’a teşvik etmeyen kimseyle arkadaşlık etme.”

— İbn Atâullah-ı İskenderî