“Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı”  Râ…

“Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı” 
 Râgıb Paşa

Beyit; Turfe dükkân-ı hikemdir bu kühen tâk-ı felek. Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı. (Bu feleğin eski kubbesi tuhaf hikmetlerle dolu bir dükkandır. Burada derde devadan gayri ne ararsan bulabilirsin)