Regular

islamiyet:

“Doğru bir istikamet, bin kerametten daha hayırlıdır.”

Şah-ı Nakşibend ks