islamiyet: Şu anki insanların kahir ekseriy…

islamiyet:

Şu anki insanların kahir ekseriyeti; KÖLE

Bir insanın mesai saatleri aile/sosyal yaşamından fazlaysa eski kölelerden de beter hâldeyiz. Öyle ki, kölelik hukukunu bilseler (islâm’daki) keşke köle kalsak diyebilirlerdi. Bir efendi kendi yediğinden yedirmek/giydiğinden giydirmek mükellefiyetindeydi. Şimdiyse insanlar nereden geldik/nereye gidiyoruzu düşünmeye bile vakit bulamıyorlar. Evet, kölelik kaldırıldı, herkes inanılmaz özgür ya. Aydınlanmacıların piri Voltaire, köleliğin kaldırılması taraftarıydı. Bir kitabında özetle nedenini şöyle açıklıyor aklımda kaldığıyla; “Kölelik kaldırılmalı ki, (mesela zenciler) insanlar daha verimli çalıştırılabilsin.” Bize öğretilen (basmakalıp derslerde/okullarda/kitaplarda) hür insan vesaire şeylerin hemen hepsinde bir modern “çıkar” var.

@skutarion