Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne,Pâk etmez…

Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne,
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Senin mübarek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı,
Toprakla teyemmüm etmek kimseyi temizlemezdi.